CategoriesJasper - Red

Red Jasper Tumbled Stone (02)

Origin: SOUTH AFRICA

Size: 30 x 19 x 5 (mm)

£1.75More

Red Jasper Tumbled Stone (07)

Origin: SOUTH AFRICA

Size: 26 x 20 x 6 (mm)

£1.75More

Red Jasper Tumbled Stone (12)

Origin: SOUTH AFRICA

Size: 26 x 20 x 10 (mm)

£1.75More

Red Jasper Tumbled Stone (15)

Origin: SOUTH AFRICA

Size: 24 x 23 x 5 (mm)

£1.75More

Red Jasper Tumbled Stone (16)

Origin: SOUTH AFRICA

Size: 26 x 20 x 5 (mm)

£1.75More